Tombstone City er en cowboylandsby på Lillehammer

som startet sin virksomhet i 1997.

Vi retter våre arrangementer hovedsakelig mot nærings og reiselivet, men tar også brylluper, jubileer og andre

former for selskaper.

Ta kontakt med oss for fyldigere informasjon 

 

Tlf. 99 57 90 01   Svein Arne Andersen

E-post: sveinarneandersen@gmail.com